Bán thân 10 ngày để giúp em trai trả nợ. Tính đến việc tôi không thể chia sẻ nó với các đồng nghiệp chuyên nghiệp của mình, tôi sẽ làm điều đó với bạn. Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó, bởi vì tôi đã có cơ hội để biến những giấc mơ tình ái đồi trụy nhất của mình thành hiện thực với người phụ nữ xinh đẹp nhất đã đặt chân lên mảnh đất này mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ, và thực sự, tất cả những năm tháng của tôi nghiên cứu không phục vụ tôi Quá nhiều để làm rõ, nhưng tốt hơn hết tôi nên nói với bạn về trường hợp này ngay từ đầu để bạn hiểu tôi hơn. Trong chín năm hành nghề chuyên nghiệp của mình, tôi đã gặp rất nhiều trường hợp có mặc cảm Oedipus và Electra vượt trội, những người trẻ tuổi và những người không quá trẻ tuổi yêu cha hoặc mẹ của họ.

Bán thân 10 ngày để giúp em trai trả nợ

Bán thân 10 ngày để giúp em trai trả nợ