Câu chuyện đi cắm trại và rồi địt nhau. Nhưng như bạn nói rằng bạn cũng muốn tôi giúp anh ấy. (Có sự im lặng) Bạn khuyến khích Miguelito. Được rồi. Tôi muốn nó diễn ra tốt đẹp. Và bạn cũng nên làm như vậy. Bạn có nghĩ rằng… Vâng, tôi nghĩ anh ấy đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ không hối hận. Tôi không biết, bạn nói để làm gì? Nhìn vào mọi thứ, tôi sẽ không nói với bạn. Ngày mai khi anh ấy đến, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, và sau đó bạn nói với tôi. Vâng, tôi sẽ tin tưởng bạn. Hãy để nó một mình, và ngày mai khi chúng ta nói chuyện lại, tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm về Miguel, được chứ. Còn gì nữa. Có nhiều? Vâng, nhưng ngày mai, điều này. Sau khi nói chuyện với .Được rồi. Bảo hiểm ngày mai, sẽ tìm thấy thời điểm, trong đó bạn đang ở một mình để xin lỗi.

Câu chuyện đi cắm trại và rồi địt nhau

Câu chuyện đi cắm trại và rồi địt nhau