Chị ấy thích nhất tư thế này. người ta tổ chức các bữa tiệc độc thân và họ thường thuê một vài cô gái cho chúng tôi để làm sôi động bữa tiệc. Họ cũng thuê chúng tôi tổ chức các bữa tiệc riêng tư. Một số trong số đó tôi đã tham gia rất đồi trụy. Chúng là thứ mà người ta gọi là bacchanal hay orgy của người La Mã trong sách giáo khoa của tôi khi tôi học. Tôi cũng làm dịch vụ gia đình và khách sạn. Trong trường hợp đó, Doña Camila có một buổi hòa nhạc được lên lịch với Radio Taxi Celeron để đưa chúng tôi đến địa điểm hẹn, đợi chúng tôi, trừ khi dịch vụ kéo dài hơn nửa giờ và đưa chúng tôi trở lại địa điểm. Người lái xe taxi cũng quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi và kiểm tra xem chúng tôi có tính phí dịch vụ theo số tiền đã thỏa thuận trước đó hay không.

Chị ấy thích nhất tư thế này

Chị ấy thích nhất tư thế này