Cô bạn từ thời thơ ấu dâm đãng. Và Pepita sau đó đạt đến một cơn cực khoái mới, rất mãnh liệt và dữ dội, tận hưởng bản thân như một con chó cái. Chúng tôi tiếp tục đụ cô ấy thêm một lúc nữa và khi Arturo bắt đầu cảm thấy rằng anh ấy sắp xuất tinh, con gái anh ấy đã can thiệp và nói rằng cô ấy muốn xem cả hai chúng tôi đều đổ hết tinh dịch lên mặt vợ anh ấy như thế nào. Tôi cũng thích ý tưởng này nên đã mời Arturo đứng cạnh tôi, trước mặt vợ anh ấy để chúng tôi có thể cùng lúc cố gắng xuất tinh vào mặt và miệng cô ấy. Arturo lấy nó ra khỏi âm hộ của Pepita và đứng cạnh tôi giật nó ra một cách giận dữ. Tôi cũng lấy nó ra khỏi miệng cô ấy khi tôi gần như sắp xuất tinh và tôi cũng lấy nó bằng tay để lắc cho mình vài cái sẽ đưa tôi lên cực khoái, xuất tinh vào mặt miếng giăm bông nóng hổi.

Cô bạn từ thời thơ ấu dâm đãng

Cô bạn từ thời thơ ấu dâm đãng