Cuộc gặp gỡ bất ngờ của cậu thanh niên. và sự nam tính của anh ấy vì lần đầu tiên tôi sẽ có rất nhiều tinh dịch trong cặp bi đó và anh ấy sẽ không để tôi cho đến khi tôi trút sạch chúng hoàn toàn, tất cả những suy nghĩ này khiến tôi ướt hơn và tôi tắm xong nhanh hơn bình thường, bởi vì tôi đã muốn anh ấy biến tôi thành của anh ấy, nhưng còn thiếu một điều quan trọng, để biết anh ấy có muốn chiếm đoạt tôi không, nên tôi đã kiềm chế bản thân và để mọi chuyện tự diễn ra, chúng tôi sẽ tiến xa như anh ấy muốn, vì tôi chỉ muốn làm hài lòng anh ấy, Tôi chỉ mặc áo cộc tay, không mặc quần lót, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để tôi vui chơi. Tôi đi ra ngoài, thật ngạc nhiên là con trai tôi đã ngủ rồi!Tôi rất bối rối, tôi nghĩ nó cũng muốn chiếm đoạt tôi như tôi (hay không?)

Cuộc gặp gỡ bất ngờ của cậu thanh niên

Cuộc gặp gỡ bất ngờ của cậu thanh niên