Dập vào lồn như cái máy khâu. Và anh ấy đang nghĩ đến việc nhận công việc đó, tôi đã rất kinh hoàng! Đứng trước khả năng con rể bỏ nhà ra đi, bỏ mặc tôi hoàn toàn. Ông nói với tôi rằng ông muốn biết suy nghĩ của tôi về khả năng ông phải đi công tác xa, bây giờ tôi nghĩ rằng con rể tôi hỏi tôi điều này vì nó biết chính xác phản ứng của tôi sẽ như thế nào, nó biết. rằng tôi đã trở nên rất phụ thuộc vào anh ấy, tôi nghĩ rằng con rể tôi biết rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để khiến El cân nhắc lại quyết định ra đi của mình. Chúng tôi đang ở trong phòng khách, tôi bắt đầu nói chuyện với con rể, yêu cầu và cầu xin nó đừng bỏ đi, tôi cố gắng biện minh cho lời nói của mình bằng cách nói với nó rằng tôi lo lắng cho nó, con rể tôi đã nghe lời tôi.

Dập vào lồn như cái máy khâu

Dập vào lồn như cái máy khâu