Kẻ biến thái trên tàu lại là bố dượng. bạn thật tuyệt vời nhưng đã đến lúc bạn bắt đầu mở món quà nhỏ. Những gì tình yêu của tôi, Bạn đang nói về loại bao bì nào, cậu bé của tôi? – Điều tôi muốn nói với bạn – là bạn hãy hợp tác hơn một chút với chương trình và thể hiện nhiều hơn một chút – anh ấy tinh nghịch trả lời tôi, khi anh ấy đưa ly lên môi và tôi tinh nghịch đồng ý, mở rộng chân ra một chút cho phép anh ấy. mắt dò xét tôi hết cỡ… Ở tuổi này lấy đâu ra nhiều thứ của đàn ông thế hả thằng nhỏ? Bây giờ, chúng ta đừng tranh luận và làm điều gì đó thú vị hơn — bạn tôi nói vậy để không đào sâu cuộc thảo luận. Tôi đề xuất một trò chơi ngắn và thú vị — Roberto nói. Nó nói về cái gì? — hai người phụ nữ đồng thanh đáp. Trò chơi bao gồm việc anh ta bị bịt mắt đuổi theo chúng tôi vào phòng.

Kẻ biến thái trên tàu lại là bố dượng

Kẻ biến thái trên tàu lại là bố dượng