Lòng tốt của cô giáo trẻ đã có chồng. Tôi luôn nghĩ rằng những điều này ở thời đại chúng ta rất bị gạt ra ngoài lề xã hội và chúng là vấn đề của tình trạng lăng nhăng thoái hóa rõ rệt, vì chúng ta thường đọc trên báo chí về những vụ cưỡng hiếp giữa cha và con gái, hầu như không bao giờ có quan hệ giữa mẹ và con trai, hoặc giữa anh em với nhau, vì vậy Tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc nhiều câu chuyện khác nhau trên Web, rằng điều này xảy ra thường xuyên đến mức tôi hiểu rằng những người gửi những câu chuyện này (không biết bao nhiêu phần trăm trong số chúng là thật hoặc sinh ra do tưởng tượng), Những người này có quyền truy cập vào máy tính và kết nối Internet, họ không phải là những người khiêm tốn và khiêm tốn hay bị tước đoạt các giá trị và trình độ học vấn, trường hợp này không phải như vậy, và các bạn thân mến của bạn cũng biết điều đó.

Lòng tốt của cô giáo trẻ đã có chồng

Lòng tốt của cô giáo trẻ đã có chồng