Quên ví nên phải bù đắp bằng cơ thể. Vâng, vâng, có thể là anh, nhưng vú tốt là vú tốt, dù nó thuộc về gia đình – Tôi nói thế này, trần truồng, tôi nhéo núm vú và chúng tôi cười một cách tai tiếng – Im đi, để xem có phải không sắp vào rồi! Vậy thì tôi có thể thấy kích thước của thứ mà anh ấy đã giấu. Vâng, Thôi nào – tôi nói – “Bạn thực sự không biết cô ấy cỡ bao nhiêu đâu” – Tôi nghĩ. Chúng tôi ăn mặc giống nhau, quần lót trắng, áo ngực trắng không ren, áo sơ mi trắng và váy xếp ly màu xanh, ngắn hơn cạp cao. trường học. Chúng tôi buộc hai bím tóc sang hai bên và nhìn nhau. Nhưng bạn trông giống một con điếm mười lăm tuổi – anh ta nói với tôi Chà, thôi nào, bạn, Chúa ơi, sẵn sàng ăn thịt bạn – Tôi nói với anh ta Chà, đến đây và ăn thịt tôi.

Quên ví nên phải bù đắp bằng cơ thể

Quên ví nên phải bù đắp bằng cơ thể