Sếp yêu cầu nhân viên tăng ca để thịt. Tôi thấy nhột nhột trong bụng. Đó là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái và tôi thích nó, tôi thích nó rất nhiều. Sau nụ hôn, chúng tôi tách miệng ra, chúng tôi nhìn anh ấy và tôi trả lời, thế thôi, bây giờ hãy để chúng tôi yên. Cậu nhóc này há hốc mồm, không biết nói gì, mặt đỏ bừng bỏ đi. Chương III (Trên giường cùng với Yuma) Ở đó cả hai chúng tôi như hai con điếm đang động dục. Tại sao bạn không gọi cho bố của bạn, tôi nói với Yuma, Ok, cô ấy đã trả lời tôi. Vấn đề là chúng tôi chỉ vừa mới đến bữa tiệc. Không thành vấn đề, hãy nói rằng bạn cảm thấy bị bệnh, tôi nói thêm. Chúng tôi gọi cho người cha, ông ấy đến ngay sau nửa đêm. Chúng tôi đi ra ngoài đường, anh ấy đang đợi chúng tôi trong xe của anh ấy.

Sếp yêu cầu nhân viên tăng ca để thịt

Sếp yêu cầu nhân viên tăng ca để thịt