Tag: Aaoi Miyama

Kẹt thang máy, 2 người đẹp bị hiếp tập thể

Kẹt thang máy, 2 người đẹp bị hiếp tập thể. Anh biết ở đâu... hay không.... Tôi trả lời anh ấy một cách bình tĩnh, tự tin và với tông giọng rất trầm. Cô ấy trả lời tôi bằng cách hét lên, hoàn toàn bối rối: Đưa tôi cái...