Tag: ADN-443

Cho bạn thân đến ở nhờ rồi nó húp luôn cả vợ mình

Tôi không biết phải phản ứng thế nào; vì, mặc dù tôi cho rằng tôi nên trách mắng anh ấy vì sự táo bạo của anh ấy, nhưng sự thật là sự vuốt ve nhanh chóng và đáng lo ngại của anh ấy đã khiến tôi đủ hài lòng để tha thứ ...