Tag: Akari Aramura

Câu chuyện lúc nửa đêm của hai anh em

Câu chuyện lúc nửa đêm của hai anh em. Đây là phần mà tôi cũng mất kiểm soát ngay khi đến với Shayra, giờ đã giao toàn bộ cơ thể của cô ấy cho tôi. Mới 30 tuổi mà sao...gái trung lưu, bỏ chồng 4 năm, thật là cực hình....