Tag: Anmi Haruna

Bi kịch của người phụ nữ đã có gia đình

Bi kịch của người phụ nữ đã có gia đình. Sau khi tốt nghiệp, mẹ tôi tham gia một kỳ thi cạnh tranh để được dạy ở một trường trung học, trong khi bố tôi tiếp tục với công ty của ông, công ty đang làm ăn rất tốt cho ông...