Tag: Ayaka Kawakita

Địt em ấy lên đỉnh cơ thể co giật phê thật đấy

Địt em ấy lên đỉnh cơ thể co giật phê thật đấy. Nhưng anh ta chỉ xuất hiện và rời đi. Một vài ngày trôi qua như thế này. Một ngày nọ, tôi đến trường đại học để chạy một số việc lặt vặt, tôi hỏi giáo viên và đi. Bây gi...