Tag: Azu Amatsuki

Trời mưa lớn khiến cô ấy không thể về nhà

Trời mưa lớn khiến cô ấy không thể về nhà. vì vậy tôi chuẩn bị chiến lược ngồi ở một nơi vắng vẻ và gọi một ít rượu trong khi chúng tôi ăn. Khi bước vào nhà hàng, chúng tôi ngồi ở một chiếc bàn hơi nhỏ cách xa những n...