Tag: bà cô

Anh chàng có gu mặn thích các bà cô lớn tuổi

Anh chàng có gu mặn thích các bà cô lớn tuổi. Tôi hiểu tình trạng của Didi. Nhưng tôi muốn tận dụng tối đa cơ hội này. Tôi nói-Diddy, bú cặc anh một lần đi. Anh khổ lắm rồi. Cô ấy nói - đến nhanh đi... không thể đợi đ...