Tag: CRB-021118-602

Phục vụ cho anh khách giàu có

Phục vụ cho anh khách giàu có. Một buổi chiều từ trường đại học nơi tôi đang theo học trở về, tôi thấy em đang khóc, mặc dù em đã cố gắng che giấu điều đó. Nói tóm lại, anh ấy nói với tôi rằng một giáo viên mà tôi khô...