Tag: CRB-051917-431

Lần đầu của em nên có chút ngại ngùng

Lần đầu của em nên có chút ngại ngùng. Trong nhiều tháng, cô ấy đã làm phiền Katia và tôi, đe dọa chúng tôi bằng ngọn lửa vĩnh cửu vì chúng tôi ngủ chung giường và chung nhà. Và bây giờ cô ấy phải cầu xin con gái mình...