Tag: cưỡng hiếp

Vừa ra tù, tên biến thái lại tiếp tục hành vi cưỡng hiếp

Vừa ra tù, tên biến thái lại tiếp tục hành vi cưỡng hiếp. Rahul- 'Cái này là gì..'. Mặc dù tôi biết tên anh ấy, anh ấy che mặt xấu hổ và nói, "Không, tôi không biết... tên anh là gì?" Rahul nói - Được rồi, tôi biết bạ...