Tag: DASD-875

Người phụ nữ gặp lại kẻ hiếp dâm mình năm xưa

Người phụ nữ gặp lại kẻ hiếp dâm mình năm xưa. Cô ấy vặn vẹo và nói,Ồ, cởi nó ra!" ' Vì vậy, không muốn viết nó ra một cách gượng ép và làm hỏng mọi thứ, tôi ra khỏi giường và nói, 'Được rồi, bây giờ tôi sẽ không chơi...