Tag: DLDSS-004

Chơi gái xinh sở hữu tâm hồn tuyệt đẹp

Chơi gái xinh sở hữu tâm hồn tuyệt đẹp. Thông thường điều này không xảy ra, anh ấy luôn mang theo điện thoại bên mình. Nhưng hôm nay không biết thế nào họ lại quên chạy mất dép! Sau một thời gian, các cuộc gọi bắt đầu...