Tag: SDMU-996

Người vợ chán chồng tìm đến mối tình đầu năm xưa

Chúng tôi nằm trong vòng tay nhau một lúc, cuối cùng tôi cũng buông chân ra và nói với anh ấy rằng chúng tôi nên tắm rửa và rời đi vì nếu không họ sẽ nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi tắm cù...