Tag: Seika Itou

Đưa nàng lên đỉnh trong sự sung sướng

Đưa nàng lên đỉnh trong sự sung sướng. nói với cô ấy: "Bây giờ..., bây giờ..., tâm hồn tôi trở nên nhỏ bé..., bạn đưa tôi ra ngoài..., bạn lấy đi mạng sống của tôi, tôi sẽ... , Tôi sẽ lên thiên đàng, yesssss. ..., lên...