Tag: SSIS-594

Không cưỡng lại được sự dâm đãng của em

Không cưỡng lại được sự dâm đãng của em. Khoảng năm phút trôi qua như thế này. Tôi ngồi, với tinh ranh của tôi đã mềm, người phụ nữ trước mặt tôi, và Marcos, đang dựa vào khung cửa, khoanh tay và nở một nụ cười mỉa ma...