Tag: SSIS-651

Giám đốc lừa thư ký uống thuốc kích dục và chén cả đêm

Chú ơi, chú đưa cháu đi đâu vậy? Tôi chưa kịp hiểu thì chú đã bước tới ôm tôi vào lòng. Con - đi đi chú, chú đi đi... chú làm gì vậy? Sau đó, tôi bắt đầu thoát ra, nhưng tôi không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của c...