Tag: SSIS-728

Chuyến công tác của nữ nhân viên mới

Chuyến công tác của nữ nhân viên mới. Có ba chị em nhà là cặp song sinh và tôi gặp họ vào năm 1999. Tôi may mắn là họ học cùng trường chuyên nghiệp với tôi và thậm chí một người, Leticia; Anh ấy học cùng lớp với tôi. ...