Tag: SSIS-783

Khi say rượu, cô ấy biến thành người khác

Khi say rượu, cô ấy biến thành người khác. Vì bạn là kẻ lừa đảo, Tita... - Tôi không hiểu bạn, Marga... Tôi đã gọi bạn vì bạn là một bác sĩ nhi khoa giỏi... - Vâng, cảm ơn bạn!... đứa trẻ sơ sinh của bạn đã được chữa ...