Tag: STARS-123

Vét máng cho em đi anh

Vét máng cho em đi anh. anh ấy đứng dậy, lấy giấy và lau tấm panochita của mình, anh ấy cho tôi xem và nó có máu, anh ấy nói với tôi rằng bây giờ bạn đã làm tôi chảy máu, bạn đã làm tôi suy đồi, anh ấy cười với tôi kh...