Tag: STARS-788

Cùng nhau giữ bí mật nhé anh

Cùng nhau giữ bí mật nhé anh. Đó là lý do để anh nói chuyện lại với tôi. Anh ấy không nói với tôi một lời nào với Reynadlo về những gì chúng tôi đã làm. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ không nói với anh ấy bất cứ điều ...