Tag: Tây Ban Nha

Cặp đôi tưởng không có ai ở nhà và cái kết

Cặp đôi tưởng không có ai ở nhà và cái kết. Tôi nói - Được rồi... nhưng tôi đã cho bạn Làm bài tập về nhà. Cô ấy nói - được rồi. cô ấy bắt đầu nhìn tôi Vậy tại sao bạn không đến ngay hôm nay? cô ấy đã cười. Cô biết đó...