Tag: Touka Rinne

Lão sếp già biến thái và cô thư ký trẻ

Lão sếp già biến thái và cô thư ký trẻ. Trong trường hợp đó, tốt nhất là nên rút lui hoàn toàn khi chúng ta nhận ra rằng nó đang hấp thụ và bắt đầu thống trị chúng ta. Loại bỏ nó hoàn toàn, thuyết phục bản thân rằng n...