Tag: Uno Kanaya

Con rể vô tình làm mẹ vợ có bầu trong chuyến du lịch

Con rể vô tình làm mẹ vợ có bầu trong chuyến du lịch. Điều này làm tôi bình tĩnh lại, nhưng chỉ là tạm thời. Vào ban đêm, tôi tự dằn vặt mình bằng một cơn ghen mà tôi hiểu về mặt lý trí là hoàn toàn vô lý vì chúng tôi...