Tag: YMDD-177

Sự hiếu khách của em ấy thật tuyệt vời

Sự hiếu khách của em ấy thật tuyệt vời. Đôi khi chúng tôi đi dạo cùng nhau vào ban đêm và đi ăn cùng nhau. Người phụ nữ và tôi đã từng dành nhiều thời gian bên nhau...bởi vì cô ấy cũng là một người...và tôi cũng vậy. ...