Tag: Yuka-chan

Sự ngây thơ trong sáng của em ấy thật dễ thương

Sự ngây thơ trong sáng của em ấy thật dễ thương. Này là dành cho tôi! Tôi quyết định dốc toàn lực và nói thêm: Dạ mẹ ạ, ngay cả việc này cũng làm con khó chịu vì nhiều khi con thức dậy rất tệ và kéo dài đến nỗi con ph...