Về quê chơi, bố chồng nàng dâu địt nhau cả ngày. Sự thật là tôi xấu hổ chết đi được, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều và tấm da đã lộ ra. Hãy tiếp tục nói chuyện. Tôi nói với anh ấy rằng điều này giống như một sự giải thoát mà cơ thể thỉnh thoảng cần đến, nhưng điều đó không có gì sai cả, tôi cũng đã làm như vậy! Bạn làm? Vâng, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng tôi làm điều đó. Giống như cách tôi làm điều đó? Không, không, chúng tôi không có những gì bạn làm. Và sau đó họ làm điều đó như thế nào? Xoa nhau… bạn thấy đấy – Tôi đã có cuộc trò chuyện theo ý muốn rồi nên tôi chuẩn bị nói chuyện với anh ấy thật chi tiết, để không còn nghi ngờ gì nữa, heh, heh, heh – chúng tôi có âm đạo, và tiếp tục phía trên chúng ta có một cái nút nhỏ gọi là âm vật. Khi chúng ta chạm vào nó, chúng ta cảm thấy một cảm giác thật ngon… thật sự rất ngon.

Về quê chơi, bố chồng nàng dâu địt nhau cả ngày

Về quê chơi, bố chồng nàng dâu địt nhau cả ngày